OPG - Vereniging Overijssels Particulier Grondbezit

Vereniging Overijssels Particulier Grondbezit (OPG), verenigt de particuliere grondeigenaren in het buitengebied van Overijssel. Het gaat om landbouwgronden, bossen en natuur in een rijke schakering: een verweven landschap met een hoge biodiversiteit, gepositioneerd tussen de grootschalige landbouw en de grootschalige ‘wilde’ natuur. Het OPG is, naast de landbouw- en de natuurorganisaties, een belangrijke speler in het buitengebied.

Al eeuwenlang zorgen particulieren voor een aantrekkelijk en vitaal landelijk gebied. Dat doen zij met bezieling en ondernemerschap. Daadkrachtig, deskundig en maatschappelijk betrokken nemen zij de verantwoordelijkheid voor duurzame productie van voedsel en grondstoffen en voor behoud van het cultureel erfgoed en een rijke biodiversiteit.

FPGOPG is aangesloten bij de landelijke Federatie Particulier Grondbezit. FPG is dé vereniging voor particuliere eigenaren van grond in Nederland: landbouwgrond, bos- en natuurterreinen, oude en nieuwe landgoederen. De leden zijn verantwoordelijk voor ca. 200.000 hectare en leveren een belangrijke maatschappelijke bijdrage.

Bosrand

Belangenbehartiging

OPG behartigt de belangen van particuliere grondeigenaren in de provincie Overijssel. Wij zijn een kritische gesprekspartner voor het provinciebestuur en gemeenten en ook voor groene organisaties als Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Landschap Overijssel, etc.

Duiventil Schoonheeten

Advisering en projecten

De medewerkers van OPG zijn professionele adviseurs op het gebied van landgoederen, natuur, subsidies, etc. Zij adviseren OPG-leden bij allerlei zaken en zij voeren projecten uit voor de provincie en andere organisaties in het buitengebied.

Verbinding

Verbinding

Door het regelmatig organiseren van excursies, lezingen en andere activiteiten zorgt OPG ervoor dat grondeigenaren elkaar kennen en van elkaar leren. De enorme diversiteit van onze leden zien wij daarbij als een groot voordeel.

Word lid van OPG!

Bent u grondeigenaar (min. 1 ha) en wilt u graag dat uw belangen in Zwolle én in Den Haag goed worden behartigd? Wilt u mede-eigenaren leren kennen? Wilt u uw kennis vergroten? Wilt u de diensten van de specialisten in onze staf gebruiken? Word dan lid van OPG/FPG!

OPG nieuwsberichten

Tip: Webinarreeks Groen erfgoed

Tip: Webinarreeks Groen erfgoed

Op welke manier kan groen erfgoed ingezet worden voor oplossingen bij huidige vraagstukken, zoals de gevolgen van klimaatverandering, energietransitie en versterking van biodiversiteit? Dat hoort u in de vierdelige webinarreeks “Groen van Toen, en nu dan?”

» Lees meer...

OPG mededelingen en oproepen

*NIEUW* Extensiveringsregeling N2000 gebieden 

*NIEUW* Extensiveringsregeling N2000 gebieden 

In mei 2024 gaat een nieuwe extensiveringsregeling open die specifiek is bedoeld voor melkveehouders. Alle melkveehouderijen kunnen hieraan meedoen, ook biologische of biologisch-dynamische bedrijven. In Overijssel zijn er weinig veenweide gebieden maar wel veel N2000...

» Lees meer...

OPG Agenda

Symposium klimaatbestendige landgoederen

Symposium klimaatbestendige landgoederen

31 mei 2024, 09:30, Diepenheim

Het OPG organiseert een symposium in het kader van de effecten van klimaatverandering op erfgoed, en hoe erfgoed kan helpen bij het mitigeren van extreme weersomstandigheden, biodiversiteitsverlies, wateroverlast en droogte.

» Lees meer...
Kruidenrijk Graslanddag

Kruidenrijk Graslanddag

23 mei, Laag Zuthem

In mei zijn alle bloemrijke graslanden weer op hun mooist en goed te inventariseren. Maar hoe
krijgt men die kruiden erin? Wat is het verschil tussen ontwikkeling en instandhoudingsbeheer?
Welke rol speelt bemesting hier? Samen met boeren, particulieren, landgoedeigenaren en natuurbeheerders gaan we deze en nog meer vragen uitpakken op de Graslanddag op 23 mei, want in het veld zit de ervaring.

» Lees meer...