OPG Nieuwsbericht

Basiskwaliteit Natuur: nieuwe methode voor een bloeiende natuur in Overijssel

25 september 2023

De provincie Overijssel introduceert een nieuwe manier om de kwaliteit van de natuur in beeld te brengen én te versterken, buiten de natuurgebieden. Dit heet de ‘Basiskwaliteit Natuur Overijssel’ en het vertelt ons hoe goed de natuur is in gebieden waar andere functies, zoals landbouw of wonen, leidend zijn.

De nieuwe methodiek is besproken met gemeenten, waterschappen en andere partijen in Overijssel. Meerdere gemeenten, provincies en het Rijk zien de Overijsselse methodiek inmiddels als inspirerend voorbeeld om te werken aan de basiskwaliteit natuur. Hoe de basiskwaliteit natuur in Overijssel verder versterkt kan worden, wordt de komende periode verder uitgewerkt in de nieuwe Omgevingsvisie.

“Deze methodiek gaat ons daarbij helpen- en het draagt bij aan doelen die we in het nieuwe coalitieakkoord 2023-2027 hebben opgenomen. Denk aan een gezonde leefomgeving, kwaliteit van landschap, klimaatbestendige ruimtelijke inrichting, toekomstbestendige landbouw en herstel van de natuur”, aldus Maurits von Martels (BBB), gedeputeerde Landbouw en Natuur.