OPG oproepen en mededelingen

TBE Vaccin advies Gezondheidsraad

3 november 2023

Onlangs heeft de Gezondheidsraad een advies gegeven over het TBE-vaccin. Dit is een vaccin dat de mens beschermt tegen tick-borne encephalitis. Teken kunnen deze ziekte bij zich dragen en overdragen naar de mens waardoor deze ernstig ziek worden. De gezondheidsraad adviseert dat werknemers die tijdens hun werkzaamheden regelmatig worden gebeten door een teek dit vaccin aangeboden krijgen. Dit kunnen bijvoorbeeld boswachters, ecologen of groenwerkers zijn.

Het Team Infectieziekten en het Twents Netwerk Zoönosen wil verifiëren of dit advies ook de doelgroepen (heeft) bereikt.

  • Was het advies van de Gezondheidsraad reeds bij u bekend?

  • Wordt het gegeven advies overgenomen en in de praktijk gerealiseerd?

Heeft u vragen over het advies van de gezondheidsraad dan kunt u contact op nemen via de GGD Twente.