OPG oproepen en mededelingen

Tip: Webinarreeks Een nieuwe dynamiek in het landelijk gebied

3 november 2023

Hoe maken we de transitie van het landelijk gebied erfgoed inclusief? Het Gelders Genootschap en Het Oversticht organiseren samen de webinarreeks ‘Een nieuwe dynamiek in het landelijk gebied’. In deze webinarreeks staat de erfgoedinclusieve transitie van het landelijk gebied centraal. Het landelijk gebied is in beweging. Er liggen grote opgaven rondom de energietransitie, landbouw en klimaatadaptatie. Daarnaast staat de kwaliteit van natuur, landschap en water onder druk. Deze transities vragen om ruimte en aanpassingen in het buitengebied.

De verwachting is dat een groot percentage van de agrarische bedrijven stopt in zijn huidige vorm. Dat betekent dat veel boerenerven zullen transformeren en andere functies zullen krijgen. Welke kansen bieden deze typisch streekeigen erven voor de huidige grote opgaven? En hoe stimuleer je als gemeente daarbij de inzet van erfgoed?

Tijdens een viertal webinars worden de karakteristieken van verschillende typen cultuurlandschap en erven in Gelderland en Overijssel behandeld en er wordt gekeken naar de manier waarop (agrarisch) erfgoed in te zetten is bij de zoektocht naar een ander gebruik van het landelijk gebied. Hoe houden we het cultuurlandschap herkenbaar?

Meer informatie en aanmelding via de website van het Gelders Genootschap