OPG Nieuwsbericht

Toekenning vergunningen zonnevelden gestopt

3 november 2023

Op 11 oktober werd bekendgemaakt dat Gedeputeerde Staten een voorbereidingsbesluit hebben aangenomen waarbij er geen nieuwe vergunningen voor ontwikkeling of uitbreiding van zonnevelden op groene gronden (lees: op landbouw- of natuurgronden) in de provincie meer worden verleend. In uiterste geheimhouding is deze aanvraag voorbereid om last-minute aanvragen te voorkomen.

Hierbij wordt genoemd dat de Provincie het niet noodzakelijk meer acht om zonnevelden op groene gronden in te zetten om de energietransitiedoelen te halen. Er zal worden gehandeld vanuit een ‘nee, tenzij’-beleid. Hierbij zou Overijssel nog wel ruimte bieden aan kleinschalige lokale initiatieven van grondeigenaren als aanvulling op hun verdienmodel. Ook worden er nog uitzonderingen gemaakt voor initiatieven langs hoofdinfrastructuur, op water en boven bestaande verhardingen (parkeerterreinen). Ook in andere provincies, zoals Gelderland en Friesland worden vergelijkbare maatregelen overwogen. Voor de nadere uitwerking van het nieuwe beleid start de provincie een consultatieronde met gemeenten. Ook inwoners en initiatiefnemers kunnen straks op de voorgenomen aanpassingen van de Omgevingsverordening reageren alvorens de provincie een besluit neemt over een half jaar.

Per 1 januari zullen ook in de rest van Nederland geen vergunningen meer worden uitgegeven voor zonneweides op landbouwgrond, behalve bij hoge uitzondering. Er wordt eerst gekeken naar zonnepanelen op daken, parkeerplaatsen en langs wegen.

Provincie Overijssel: Vaststelling Voorbereidingsbesluit Zonneparken

Rijkoverheid: ‘Nee tenzij’ voor zonnepanelen op landbouw- en natuurgronden