OPG Nieuwsbericht

Update landgoedversterkingsplannen

3 november 2023

Op dit moment is OPG bezig met het maken van vernieuwde versies van de landgoedversterkingsplannen. Een aantal jaren geleden heeft het OPG voor landgoederen deze bondige ‘visiedocumenten’ opgesteld, en nu worden deze vernieuwd naar aanleiding van de huidige ontwikkelingen in het landelijk gebied en op de landgoederen zelf. Hierbij wordt een totaalbeeld van het landgoed geschetst, waarbij wordt ingegaan op de historie, de huidige situatie en het toekomstbeeld. Dit kan helpen in het gesprek met overheden. Ook is het voor een landgoed nuttig om de visie en missie voor de komende jaren helder te hebben in relatie tot opgaven in het landelijk gebied zoals de energietransitie, landbouwtransitie, bossenstrategie, watervraagstukken etc.

Bent u eventueel ook geïnteresseerd in een landgoedversterkingsplan, neem contact op met OPG-medewerker Sofie Nijland.