OPG Nieuwsbericht

OPG onderzoeksproject: Historische heideakkers

13 december 2023

Wist u dat in 1850 meer dan de helft van Overijssel “woeste grond” was, oftewel bedekt met heidevegetatie?
Het historische gebruik van deze heide is van groot belang geweest voor de inwoners van Overijssel voor de introductie van kunstmest in de 20e eeuw. Hoewel heide nu een beschermd natuurdoeltype is, was het in deze tijd een cruciaal onderdeel van het landbouwsysteem. Het plaggen steken en het potstalsysteem is vaak bekend, maar over een andere gebruiksvorm weten we veel minder: kleinschalige en tijdelijke heideakkertjes waar zeer extensief granen op werden verbouwd.
Tegenwoordig worden deze heideakkertjes ingezet om de biodiversiteit in grotendeels monotone heidegebieden te vergroten, maar onderzoek naar de historie van dit immateriële erfgoed ontbrak nog.

In het onderzoeksproject “Historische heideakkers” dat het OPG het afgelopen jaar heeft uitgevoerd is onderzoek gedaan naar dit cultuurhistorisch relict, door middel van historisch kaartmateriaal, archiefonderzoek, pollenanalyse en literatuurstudie.

Download het onderzoeksrapport hier: Onderzoek Historische Heideakkers OPG