OPG Agendabericht

Symposium klimaatbestendige landgoederen

31 mei 2024, 09:30
Herberg de Pol, Raadhuisstraat 8, Diepenheim

Praktische uitwerkingen voor eigenaren, nu en in de toekomst

Het OPG organiseert een symposium in het kader van de effecten van klimaatverandering op erfgoed, en hoe erfgoed kan helpen bij het mitigeren van extreme weersomstandigheden, biodiversiteitsverlies, wateroverlast en droogte.

Hierbij behandelen we verschillende onderwerpen die voor de individuele eigenaar van belang kunnen zijn. Denk hierbij aan:

– Nationale adaptatie strategie en  – Wat betekent het voor mijn landgoed?
– Veranderingen in rood, blauw en groen erfgoed – mitigatie door adaptatie
– Klimaatscenario’s – welke scenario’s zijn denkbaar voor Overijssel?
– Klimaatverandering zal dwingend tot keuzes – welk handelingsperspectief?
– LESA – instrument voor inzicht in het landschap
– Vloeiweiden – erfgoed inzetten voor vitale bodem
– Aardkundig fundamentalisme – de bodem als basis

U kunt u alvast aanmelden via OPG@grondbezit.nl.

Het programma en meer informatie volgt spoedig.