OPG Nieuwsbericht

Kruidenrijk zaaigoed bestellen met korting

19 maart 2024

Kruidenrijk grasland is beter voor klimaat, biodiversiteit en bodem dan monocultuur grasland. 1001ha (een campagne van LTO en Urgenda) helpt boeren met crowdfunding aan een flinke korting op kruidenrijk graszaad zodat ze laagdrempelig kunnen experimenteren. Dankzij donaties van provincies, gemeenten, ministerie LNV, burgers en bedrijven, is er al voor ruim 4800 hectare verkocht aan in totaal bijna 1500 deelnemende melkveehouders. 77% van de boeren is enthousiast en wil verder met kruidenrijk, 97% van de deelnemers geeft aan dat de productie hetzelfde of beter is op hun kruidenrijke percelen. Iedere hectare kruidenrijk grasland bespaart bovendien 500 kg kunstmest en daarmee 1000 kg CO2.

In Overijssel kan voor maximaal 6 hectare besteld worden door boeren in de gemeentes Hof van Twente, Hardenberg, Berkelland, Wierden, Ommen, Lochem, Tubbergen, Dinkelland, Oldenzaal en Losser.

Aanmelden en bestellen kan met dit formulier.