OPG Nieuwsbericht

Project “Wilde bomen en struiken”. Autochtoon en inheems plantenmateriaal beschermen

14 mei 2024

Nu we in Nederland volop bezig zijn met de aanplant van nieuwe bomen, is het van belang is om het juiste plantmateriaal te kiezen. Genetisch divers plantmateriaal is essentieel voor onze biodiversiteit. Autochtoon plantenmateriaal is beter aangepast aan de omstandigheden en kan zich hierdoor beter aanpassen aan klimaatverandering. Eeuwenlang hebben deze wilde soorten zich aangepast aan veranderingen in hun omgeving. Vaak vertellen ze een streekeigen verhaal, bijvoorbeeld over het gebruik van hakhout. Maar bovenal zijn ze van groot belang voor onze soortenrijkdom.

Helaas verdwijnen steeds meer van dit soort elementen uit ons landschap. Daarmee raken we inheemse planten kwijt en raakt ons al kwetsbare landschap nog verder uit balans. Nog slechts 3 tot 5% van alle bomen en struiken in Nederland is autochtoon. En dat maakt ze kwetsbaar. Binnen het project ‘Wilde bomen & struiken‘ getrokken en uitgevoerd door Landschap Overijssel, verzamelen en delen we kennis en we leiden vrijwilligers op om de nog aanwezige autochtone soorten in Overijssel in kaart te brengen, om zo het streekeigen landschap van Overijssel te behouden, en het groene erfgoed te versterken en beschermen.

Uiteindelijk is het doel om heel Overijssel in kaart te brengen. Hiervoor is al een verkennend onderzoek gedaan om te kijken welke locaties kansrijk zijn voor dit groene erfgoed. Wij weten echter dat u, onze leden, uw eigen terrein het beste kent. Wij vragen u dan ook vooral uw kennis te delen over bomen of struiken waarvan u denkt dat deze ouder is dan 150 jaar of een belangrijke erfgoedwaarde heeft. Het is ook mogelijk dat wij contact met u opnemen om te vragen of wij het inheemse plantenmateriaal bij u mogen inventariseren.

Lees meer over het project via deze link.