OPG Nieuwsbericht

Start inschrijvingen OPG cursus Historische Watersystemen herkennen

12 juni 2024

Vanaf heden kunt u zich inschrijven voor de cursus “Historische Watersystemen Herkennen” die in september wordt georganiseerd door het OPG en Eric Brinckmann.

OP ZOEK NAAR RELICTEN VAN TRADITIONELE BEVLOEIING

In deze vierdaagse cursus gaan we op zoek in het landschap naar een vergeten watergeschiedenis. Op veel landgoederen zijn nog relicten te vinden van historische vloeiweidensystemen. Op landgoed het Lankheet in Haaksbergen/Overijssel zijn deze systemen gereconstrueerd, hersteld en weer in gebruik genomen. Hergebruik blijkt goed voor het bodemleven, de biodiversiteit, het doorstaan van droge perioden, vermindering van de uitstoot van zware broeikasgassen en het vastleggen van CO2. Het gaat dan om actuele groen/blauwe diensten ten behoeve van een klimaatrobuust landschap met inzet van oude boerenkennis.

PROGRAMMA EN INHOUD

Op de eerste cursusdag op het Lankheet wordt ingegaan op het fenomeen bevloeien, de diversiteit ervan in Nederland en Europa, de systeemkenmerken, de daarmee samenhangende historische landschapselementen. Vervolgens hoe deze te herkennen in het terrein en op historische topografische kaarten. Op de tweede dag, ook op het Lankheet, gaan we het terrein in om deze landschapskenmerken te bekijken, in de praktijk te leren (her)kennen en gaan we werkende vloeiweiden zien. Tegelijkertijd bespreken we door de deelnemers ingebracht casusmateriaal.

De derde en vierde dag gaan we terreinen verkennen die als casus zijn ingebracht door deelnemers en leren we volgens de LESA-methode (LandschapsEcologische SysteemAnalyse) hoe stap voor stap een beeld te krijgen van de manier waarop boeren vroeger het bron- en beekwater gebruikten. Een gezamenlijke ontwerpoefening brengt inzicht in een (mogelijk) herstel of herinrichting van het vroegere waterlandschap.

PRAKTISCH

Door steun van de Provincie Overijssel is de eigen bijdrage voor de cursus is 350,-. Hiervoor ontvangt u ook het cursusmateriaal, lunch op de vier cursusdagen en uiteraard de kennis om met oude watersystemen aan de slag te gaan.

Data en programma:

Vrijdag 6 september, Het Lankheet (Haaksbergen): Basis informatie vloeiweiden en systeemkenmerken, gebruik van bronnen

Vrijdag 13 september Het Lankheet (Haaksbergen): Systeemkenmerken in het veld, indicatorsoorten, voorbereiding casus

Vrijdag 20 september: Eerste casusdag op locatie, maken plan van aanpak, toepassing op eigen terrein

Vrijdag 27 september: Tweede casusdag op locatie, maken plan van aanpak, toepassing op eigen terrein

U kunt u aanmelden via deze link of door een mail te sturen naar OPG@Grondbezit.nl