OPG nieuwsberichten

LinkedInHieronder de nieuwsberichten Overijssels Particulier Grondbezit.

Hebt u vragen of wilt u meer informatie? Neem contact op met het secretariaat van OPG.

Volg ons ook op LinkedIn!

1,28 miljard beschikbaar gesteld voor PPLG

1,28 miljard beschikbaar gesteld voor PPLG

Goed nieuws voor de provincies en de partijen die aan de slag willen met de transitie van het landelijk gebied. De Tweede Kamer heeft ingestemd met het Ministerie van LNV voor de begroting en de bijbehorende nota van wijziging. Daarmee wordt het demissionaire kabinet...

Lees meer...
Hoogwater laat haar sporen achter

Hoogwater laat haar sporen achter

Het hoogwater in Nederland gaf spectaculaire aangezichten, maar het zorgt ook voor ondergelopen binnendijkse landerijen en natuurgebieden. Wat zijn de effecten op de natuur en het buitengebied?  Is, na lange perioden van droogte in de afgelopen jaren, deze overvloed...

Lees meer...
OPG onderzoeksproject: Historische heideakkers

OPG onderzoeksproject: Historische heideakkers

Tegenwoordig worden heideakkertjes ingezet om de biodiversiteit in heidegebieden te vergroten, maar onderzoek naar de historie van dit immateriële erfgoed ontbrak nog. In het onderzoeksproject “Historische heideakkers” dat het OPG het afgelopen jaar heeft uitgevoerd is onderzoek gedaan naar dit cultuurhistorisch relict. Download hier het onderzoeksrapport.

Lees meer...
OPG Project Landgoedbiotoop

OPG Project Landgoedbiotoop

In het nieuwe jaar start het OPG in samenwerking met Landschap Overijssel met het project “Methodiek landgoedbiotoop”.
Op de bij de omgevingsvisies behorende waardenkaart worden de grenzen van een landgoed hard aangehouden worden, waarbinnen alles wordt beschermd en erbuiten ‘niets’. In het project ontwikkelen we een methodiek van het toepassen van het principe van een invloedssfeer rondom een landgoed.

Lees meer...