Webinar landelijke subsidie voor extensivering

Webinar landelijke subsidie voor extensivering

Woensdag 6 maart van 14.00 tot 15.30 uur geven medewerkers van RVO en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in een webinar uitleg over de subsidie voor extensivering in en rond stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden. Deze subsidie is bedoeld voor...
Kennissessie Bodem & Water Stawel

Kennissessie Bodem & Water Stawel

Wat komt er op de boer en zijn bodem af? Een gezonde bodem en een gezond watersysteem staan aan de basis van elk agrarisch bedrijf. Droge en natte periodes wisselen elkaar af. Hoe gaan we hiermee om? Op maandag 4 maart om 20.00 uur organiseert Stawel in kader van de...
1,28 miljard beschikbaar gesteld voor PPLG

1,28 miljard beschikbaar gesteld voor PPLG

Goed nieuws voor de provincies en de partijen die aan de slag willen met de transitie van het landelijk gebied. De Tweede Kamer heeft ingestemd met het Ministerie van LNV voor de begroting en de bijbehorende nota van wijziging. Daarmee wordt het demissionaire kabinet...
Stichting Edwina van Heek zoekt Bosbaas/meewerkend voorman

Stichting Edwina van Heek zoekt Bosbaas/meewerkend voorman

Stichting Edwina van Heek stelt zich ten doel natuurlijk en cultuur-historisch erfgoed in stand te houden. De Stichting is eigenaar van de landgoederen Singraven en Zonnebeek, tezamen ongeveer 600 hectare groot. De stichting heeft een unieke functie openstaan op een...