1,28 miljard beschikbaar gesteld voor PPLG

1,28 miljard beschikbaar gesteld voor PPLG

Goed nieuws voor de provincies en de partijen die aan de slag willen met de transitie van het landelijk gebied. De Tweede Kamer heeft ingestemd met het Ministerie van LNV voor de begroting en de bijbehorende nota van wijziging. Daarmee wordt het demissionaire kabinet...
Ecologische Autoriteit adviseert provincies over kwaliteit natuur

Ecologische Autoriteit adviseert provincies over kwaliteit natuur

Het gaat niet goed met de kwaliteit van de Nederlandse natuurgebieden. Niet alleen stikstof is de boosdoener, maar ook verdroging, slechte waterkwaliteit en te veel recreatie. Om aan vooraf afgesproken doelen te voldoen moeten provincies hard ingrijpen, blijkt uit...
Hoogwater laat haar sporen achter

Hoogwater laat haar sporen achter

Het hoogwater in Nederland gaf spectaculaire aangezichten, maar het zorgt ook voor ondergelopen binnendijkse landerijen en natuurgebieden. Wat zijn de effecten op de natuur en het buitengebied?  Is, na lange perioden van droogte in de afgelopen jaren, deze overvloed...
OPG onderzoeksproject: Historische heideakkers

OPG onderzoeksproject: Historische heideakkers

Wist u dat in 1850 meer dan de helft van Overijssel “woeste grond” was, oftewel bedekt met heidevegetatie? Het historische gebruik van deze heide is van groot belang geweest voor de inwoners van Overijssel voor de introductie van kunstmest in de 20e eeuw....