Bevloeiing als levend erfgoed bekroond door Unesco

Bevloeiing als levend erfgoed bekroond door Unesco

Unesco heeft de historische techniek van graslandbevloeiing geplaatst op de representatieve lijst van immaterieel erfgoed. Bevloeiing is een eeuwenoud systeem om de productie van graslanden te verhogen door ze met water van bronnen, beekjes en rivieren te laten...
Terugblik bijeenkomst “natuurherstel en erfgoed”

Terugblik bijeenkomst “natuurherstel en erfgoed”

Afgelopen vrijdag zijn de leden van het OPG in de wereld van natuurherstel, erfgoed en historische heideakkers gedoken tijdens de lezing en excursie op landgoed het Lankheet. Hierbij zijn de resultaten van het project “Natuurherstel en Erfgoed” in de vorm...
OPG Project Landgoedbiotoop

OPG Project Landgoedbiotoop

In het nieuwe jaar start het OPG in samenwerking met Landschap Overijssel met het project “Methodiek landgoedbiotoop”. We zien dat op de bij de omgevingsvisies behorende waardenkaart de grenzen van een landgoed hard aangehouden worden, waarbinnen alles wordt...
Update landgoedversterkingsplannen

Update landgoedversterkingsplannen

Op dit moment is OPG bezig met het maken van vernieuwde versies van de landgoedversterkingsplannen. Een aantal jaren geleden heeft het OPG voor landgoederen deze bondige ‘visiedocumenten’ opgesteld, en nu worden deze vernieuwd naar aanleiding van de...
Toekenning vergunningen zonnevelden gestopt

Toekenning vergunningen zonnevelden gestopt

Op 11 oktober werd bekendgemaakt dat Gedeputeerde Staten een voorbereidingsbesluit hebben aangenomen waarbij er geen nieuwe vergunningen voor ontwikkeling of uitbreiding van zonnevelden op groene gronden (lees: op landbouw- of natuurgronden) in de provincie meer...