Contact

Contact met OPG

Bezoek- en postadres: Haereweg 4, 8121 PJ Olst

Telefoon: Zie telefoonnummer per medewerker.

Algemeen e-mailadres: opg@grondbezit.nl

Of vul onderstaand contactformulier in:

Contactformulier

Huis De Haere

Het secretariaat van OPG is gevestigd in de prachtige havezate De Haere tussen Deventer en Olst. Het landgoed is bezit van Stichting IJssellandschap, ook lid van OPG.

Medewerkers OPG

 • Regioadviseur: ing. Joukje Bosch
  06-53 69 53 76 | j.bosch@grondbezit.nl
  Joukje werkt 32 uur per week voor het OPG, verspreid over de week van maandag t/m vrijdag.
 • Regioadviseur: ing. Machtelijn Tempelman
  06-30 83 30 73 | m.tempelman@grondbezit.nl
  Machtelijn werkt 32 uur per week voor het OPG, van dinsdag t/m vrijdag.
 • Projectmedewerker: MA BSc Sofie Nijland
  06-20 62 90 23 | s.nijland@grondbezit.nl
  Sofie werkt 28 uur per week voor het OPG, van maandag t/m donderdag

Colofon

Disclaimer voor grondbezitoverijssel.nl

Op deze pagina vindt u de disclaimer van grondbezitoverijssel.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Vereniging Overijssels Particulier Grondbezit. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Vereniging Overijssels Particulier Grondbezit is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Vereniging Overijssels Particulier Grondbezit.

Geen garantie op juistheid

Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Vereniging Overijssels Particulier Grondbezit te mogen claimen of te veronderstellen.

Vereniging Overijssels Particulier Grondbezit streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande medeling. Vereniging Overijssels Particulier Grondbezit aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van grondbezitoverijssel.nl op deze pagina.