Over OPG

Vereniging Overijssels Particulier Grondbezit (OPG), verenigt de particuliere grondeigenaren in het buitengebied van Overijssel. Het gaat om landbouwgronden, bossen en natuur in een rijke schakering: een verweven landschap met een hoge biodiversiteit, gepositioneerd tussen de grootschalige landbouw en de grootschalige ‘wilde’ natuur. Het OPG is, naast de landbouw- en de natuurorganisaties, een belangrijke speler in het buitengebied.

Al eeuwenlang zorgen particulieren voor een aantrekkelijk en vitaal landelijk gebied. Dat doen zij met bezieling en ondernemerschap. Daadkrachtig, deskundig en maatschappelijk betrokken nemen zij de verantwoordelijkheid voor duurzame productie van voedsel en grondstoffen en voor behoud van het cultureel erfgoed en een rijke bio-diversiteit. De leden van het Overijssels Particulier Grondbezit zijn gezamenlijk eigenaar van ruim 40.000 hectare bos-, natuur- en landbouwgrond. Dat is meer dan 11% van het gehele landoppervlak van de provincie.

Word lid van OPG!

Bent u grondeigenaar (min. 1 ha) en wilt u graag dat uw belangen in Zwolle én in Den Haag goed worden behartigd? Wilt u mede-eigenaren leren kennen? Wilt u uw kennis vergroten? Wilt u de diensten van de specialisten in onze staf gebruiken?

Word dan lid van OPG/FPG!

OPG in cijfers

OPG leden

hectare

%

oppervlak Overijssel

hectare landbouwgrond

hectare natuurgrond

%

van Overijsselse natuur

 • Het OPG heeft 260 leden
 • Ca 40.000 hectare is het totale grondbezit van onze leden
 • Dit is 11% van het totale landoppervlak van Overijssel
 • Ca 17.000 hectare landbouwgrond wordt door onze leden bewerkt of verpacht aan boeren, merendeels t.b.v. melkveehouderij
 • Dit is 7% van het totale areaal landbouw- grond in Overijssel
 • Ca 18.000 hectare bos en natuurgebied wordt door onze leden beheerd
 • Dit is bijna 53% van het totale bos en natuurgebied (exclusief water) van Overijssel.
Ledenexcursie kruidenrijk grasland, mei 2023

In Overijssel is duidelijk te zien dat de belangstelling voor landgoederen toeneemt, getuige het ontstaan van nieuwe landgoederen en de omvorming van voormalige agrarische bedrijven tot NSW-landgoed, dat zijn landgoederen die onder de Natuurschoonwet 1928 vallen. Landgoederen zijn naar hun aard multifunctioneel en zij leveren daarmee een belangrijke maatschappelijke bijdrage aan natuur-en landschapsbeheer, de voedselvoorziening, cultuurhistorie, water en recreatiemogelijkheden. Met gepaste trots zeggen we dat de provincie Overijssel terecht de naam ‘Tuin van Nederland’ draagt.

Als Overijssels Particulier Grondbezit zetten wij ons in voor de belangen van het particulier eigendom bij provincie, gemeenten en waterschappen. Daarbij werken wij waar mogelijk samen met andere organisaties om een breder draagvlak te krijgen. Het onderhouden van contacten bij de provincie, met inbegrip van de fracties in de Provinciale Staten, bij gemeenten en bij waterschappen is daarvoor essentieel. Daarnaast zorgen wij samen met onze leden voor zichtbaarheid van de particuliere grondeigenaren in de samenleving door profilering van het Overijssels Particulier Grondbezit als natuurlijke gesprekspartner. Onze contacten bij de diverse instanties zorgen voor een netwerk en de mogelijkheid tot uitwisseling van informatie. Om behoud en continuïteit van uw bedrijfsvoering te stimuleren streven we naar een duurzame en rendabele exploitatie en ruimte voor ontplooiing. Hierbij spelen onze medewerkers een centrale rol.

Medewerkers OPG

 • Regioadviseur: ing. Joukje Bosch
  06-53 69 53 76 | j.bosch@grondbezit.nl
  Joukje werkt 32 uur per week voor het OPG, verspreid over de week van maandag t/m vrijdag.
 • Regioadviseur: ing. Machtelijn Tempelman
  06-30 83 30 73 | m.tempelman@grondbezit.nl
  Machtelijn werkt 32 uur per week voor het OPG, van dinsdag t/m vrijdag.
 • Projectmedewerker: MA BSc Sofie Nijland
  06-20 62 90 23 | s.nijland@grondbezit.nl
  Sofie werkt 28 uur per week voor het OPG, van maandag t/m donderdag

Bestuur OPG

Het OPG bestuur is onbezoldigd.

 • Voorzitter: drs. B.F. (Fleur) van der Schalk Msc.Econ, Arnhem
 • Secretaris: ir. J.C. (Just) graaf Schimmelpenninck, Diepenheim
 • Penningmeester: mr. F.M. (Frank) Philips, Blaricum
 • mr. M.C.S. (Charlotte) gravin zu Solms – Sonnenwalde, Markelo
 • dr. A.H. (Arnold) Enklaar, Enschede
 • ing. D.E.H. (Dolph) baron van Ittersum, Heino
 • drs. E.J. (Ernst Jan) Krudop, Enschede
 • vacature